Wij ontwikkelen vastgoed van A tot Z

Wij zijn uw total engineering partner op het gebied van planontwikkeling.

Planontwikkeling voor vastgoed

Kom in contact

Su-VC is toegewijd aan het realiseren van hoogwaardige woningbouw, kantoren, horeca, winkels en zorgvastgoed. Onze focus ligt op nieuwbouwlocaties, transformaties, inbreidingsgebieden en de herstructurering van stedelijke gebieden, met een speciale nadruk op vernieuwbouw.

Ons doel is het verhogen van de woon-, leef- en verblijfskwaliteit door middel van zorgvuldige stedenbouwkundige inpassing, eigentijdse architectuur, het vertalen van de wensen van bewoners en duurzaam bouwen.

Bij al onze ontwikkelingen streven we naar sterke partnerschappen met betrouwbare partners.We ontwikkelen samen met belanghebbenden, waarbij we rekening houden met hun wensen en maatschappelijke veranderingen.

Een goede samenwerking met gemeenten, corporaties, zorginstellingen, bedrijven en andere ontwikkelaars vormt de basis voor succesvolle projecten.

Sinds onze oprichting in 2014 hebben we meerdere projecten gerealiseerd waar we trots op zijn.

Planontwikkeling in fases

Pre-initiatiefase

Planconcept opstellen inclusief haalbaarheidstoetsing. Op een vroeg moment als eerste herkenning/onderzoek van eenpotentieel project.

Initiatiefase

Aan de hand van de marktmogelijkheden een praktische vertaalslag maken naar een ontwikkelingsconcept.

Definitiefase

Structuurontwerp bepalen aan de hand van de overheid en toetsingen op fysieke en planologische aspecten en opstellen PVE met een KostenBaten Analyse. (KBA)

Ontwerpfase VO

VO uitwerking door diverse partijen zoals architect en installateur met geldende voorschriften en regels met concept (faserings)planning en prognose investering.

Ontwerpfase DO

Defintief ontwerp uitwerking met gedetailleerde ontwerpeisen,start procedure met directiebegroting met uitgewerkte huur-of koopniveau voor huurders en/of kopers.

Uitvoeringsfase

De bouwvoorbereiding geschiedt door middel van tekeningen,bestekken en het contracteren van uitvoerende partijen zoals aannemers en andere betrokkenen. De daadwerkelijke uitvoering van het project wordt begeleid tot aan de oplevering, waarbij de uitvoering organisatorisch wordt gecoördineerd.