Minimaliseer risico's en maximaliseer kansen met onze Quick-Scan.

Maak een sterke start met onze Quick-Scan.

Tacher in classroom

Quick-scan

Bij Su-VC bieden we haalbaarheidsonderzoeken aan als onderdeel van onze planontwikkelingsdiensten. We begrijpen dat het cruciaal is om de haalbaarheid van een project grondig te onderzoeken voordat er grote investeringen worden gedaan. Daarom hanteren we een no-cure-no-pay benadering, waarbij we een quick-scan uitvoeren om te bepalen of het project levensvatbaar is.

Onze haalbaarheidsonderzoeken omvatten een uitgebreide analyse van verschillende aspecten, waaronder technische, financiële, juridische en operationele haalbaarheid. We onderzoeken de haalbaarheid van het project binnen de gestelde tijdlijnen, budgetten en wettelijke kaders.

Door onze expertise en ervaring kunnen we realistische aanbevelingen doen over de levensvatbaarheid van een project. Dit stelt onze klanten in staat om weloverwogen beslissingen te nemen over het al dan niet voortzetten van het project, zonder dat ze vooraf kosten maken.

Kortom, onze haalbaarheidsonderzoeken helpen onze klanten om risico's te minimaliseren en succesvolle projecten te realiseren binnen de vastgestelde doelstellingen en vereisten.

Kom in contact