Tacher in classroom

Algemene Voorwaarde

Onze werkzaamheden vallen onder de toepassing van onze algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 18 september 2014. Deze voorwaarden omvatten bepalingen die onze aansprakelijkheid beperken. We wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden af. Ons bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61478148.

Kom in contact