Projecten
Jan 1

Het Woonkwadrant

Het Woonkwadrant

Herontwikkeling van Kloosterhofflat tot Woonkwadrant door Su-VC

De oude Kloosterhofflat bleek een obstakel voor de centrumontwikkelingen, zowel fysiek als financieel, vanwege de grondwaarde, waardoor sloop en nieuwbouw onhaalbaar waren. Su-VC introduceerde een alternatief plan waarbij het pand gestript werd en alleen de constructie behouden bleef, om vervolgens opnieuw op te bouwen.

Innovatieve Herinrichting

De dubbele appartementen aan weerszijden van een centrale gang werden vervangen door een open galerij aan het Kloosterhofpad en balkons aan de tuinzijde. Su-VC ontwierp tevens een stadstuin, die fungeert als een semi-permanente groene oase voor bewoners en bezoekers.

Architectonische Aanpassingen

Door het gebruik van lange bakstenen werd de lengte van het gebouw optisch verminderd. Een grote algemene tuinkamer werd gecreëerd als verlenging van de stadstuin, waar bewoners kunnen genieten van diverse activiteiten te midden van het groen.

Uitbreiding en Hernoeming

Het centrumgebied werd uitgebreid en tegen de Kloosterhofflat aan gebouwd, wat leidde tot de hernoeming van het gehele complex als "Woonkwadrant". Deze nieuwe naam weerspiegelt de multifunctionaliteit en moderne aanpak van het herontwikkelingsproject.

Duurzaamheidsmaatregelen

Het dak van het Woonkwadrant is voorzien van zonnepanelen en een mossedumdak, waardoor het complex een groenere en duurzamere leefomgeving biedt voor de bewoners en de omgeving.

Verder lezen

Bekijk meer