vervolg naar initiatiefase

Indien de resultaten van de pre-initiatiefase postitief ervaren en beoordeeld worden t.a.v. het planconcept en de KBA verkenning. Dan kan de volgende fase doorlopen worden.

Akkoord van de pre-initiatiefase

Akkoord van de KBA verkenning

Geïnteresseerd ?
Samenwerken

Vind werkzaamheden of projecten