Strategische partnerkeuze

strategische partnerkeuze kan nodig zijn om het project te kunnen laten slagen.

strategische partnerkeuze kan nodig zijn om het project te kunnen laten slagen. Strategische partnerkeuze heeft te maken met de complexiteit van de opgaven (meerdere eigenaren in het gebied, moeilijk bouwproces.).

strategische partnerkeuze

complexheid

moeilijk bouwproces

meerdere eigenaren

Geïnteresseerd ?
Samenwerken

Vind werkzaamheden of projecten