Ontwikkelingsconcept

Een ontwikkelingsconcept is een vlekkenplan in beeld & woord met gewenste functies en massa's.

Een ontwikkelingsconcept is een vlekkenplan in beeld & woord met gewenste functies en massa's eventueel aangevuld met referenties beelden, probleemstellingen worden voorzien van een oplossingrichintngen

Een ontwikkelingsconcept

Probleem oplossend

Vlekke plan in beeld & woord

Geïnteresseerd ?
Samenwerken

Vind werkzaamheden of projecten