KBA Prognose investering

Begrotingsniveau, met splitsing adviseurs.

Begrotingsniveau, met splitsing adviseurs, en verdiepingsslag met betrekking tot kosten en opbrengsten. Indien gekozen kan UAV-GC2005 overeenkomst met kwaliteit, juridisch, financieel, planning & organisatie benoemd.

begroting niveau

evt. UAV-GC2005

Geïnteresseerd ?
Samenwerken

Vind werkzaamheden of projecten