KBA Directiebegroting

Verdere ontwikkeling op prognose investering.

Verdere ontwikkeling op prognose investering bij goedkeuring, definitief maken in de vorm van budgetten en aangegane verplichtingen. Bijstelling budget alleen met instemming/goedkeuring van directie- en partners.

Prognose investering

Definitief budget

Budgetbewaking

Geïnteresseerd ?
Samenwerken

Vind werkzaamheden of projecten