Invloedsactorbepaling

Invloedsactorenbepaling zijn moeilijk beheersbare indicatoren zoals: een verzorgingsgebied, concurrentie, locatie & risico analyse.

Invloedsactorenbepaling zijn moeilijke beheersbaren indicatoren zoals : een verzorgingsgebied, concurrentie, locatie & risico analyse.

Invloed op de Vraag

Indicatoren m.b.t. Aanbod

een Risico analyse

een toegankelijke locatie

analyse m.b.t. parkeer gelegenheid

Geïnteresseerd ?
Samenwerken

Uitvoeren parkeerbalanstelling.

Vind werkzaamheden of projecten