Gesprekken Huurders

Inzage krijgen in visie en/of kritiek v/d belanghebbende om haalbaarheid in te kunnen schatten.

Inzage krijgen in visie en/of kritiek van de belanghebbende om de haalbaarheid in te kunnen schatten. (inspraakprocedure/ verhuizingsbereidheid)

Haalbaarheid inschatting

kritiek ophalen

visie ophalen

Geïnteresseerd ?
Samenwerken

Vind werkzaamheden of projecten