Definitieve contractvorming

Contractvorm conform matrix DO op basis van Su-VC model of opdrachtgevers-model

Contractvorm conform matrix DO op basis van Su-VC model of opdrachtgevers-model conform. Coderingsysteem volgens te hanteren financiële administratie en volgt KBA.

Aannemerscontract

Artist impressions

Maquette

Geïnteresseerd ?
Samenwerken

Vind werkzaamheden of projecten