Actorenbepaling

Actoren, oftewel invloed hebbende partijen voor het project. De invloed van actoren is groot op de slaagkans van het project. Van belang zijn: Overheid, Consumenten, gebruikers & eigenaren.

Actoren, oftewel invloed hebbende partijen voor het project. De invloed van actoren in groot op de slaagkans van het project. Van belang zijn: Overheid, Consumenten, gebruikers & eigenaren.

Belanghebbende Overheid

voor de Consumenten

Belanghebbende Gebruikers

voor Eigenaren en VVE

Geïnteresseerd ?
Samenwerken

Haalbaarheidsmodel dat de succes indicatoren in kaart brengt. Om in een heel vroeg stadium de haalbaarheid van herontwikkeling proces te bepalen.

Vind werkzaamheden of projecten