Aanstellen bouwdirectie

Afhankelijk van de bouwomvang en benoeming bouwdirectie.

Afhankelijk van de bouwomvang en benoeming bouwdirectie. Communicatie verloopt tussen bouwdirectie met uitvoerenden, huurders/kopers, overheid en adviseurs. Deze stelt ook prestatie in het werk t.a.v. facturatie.

Communicatie bouwproces

Kwaliteit bouwproces

Geïnteresseerd ?
Samenwerken

Vind werkzaamheden of projecten