Aankoopbesluit

Optimaliseren van exploitatie met (her)ontwikkelen

Het aankoopbesluit vind niet plaats in de kolom Projectontwikkeling. Wel kan Projectontwikkeling een aankoop initïeren. Criteria zijn per project vast te stellen. In ieder geval dient er inzicht te zijn in cashflow stromen, vigerende bestemmingen, partners en verhoudingen, exitscenario, toegevoegde waarde in het project. Een "nieuw-voor-oud principe" is een aankoopbesluit.

een duidelijke cashflow bepaling

Ontwikkelings richtingen

Boeken onderzoek van te verkopen vastgoed

Geïnteresseerd ?
Samenwerken

Het aankoopbesluit vind niet plaats in de kolom Projectontwikkeling. Wel kan Projectontwikkeling een aankoop initïeren. Criteria zijn per project vast te stellen. Iniedergeval dient er inzicht te zijn in cashflow stromen, vigerende bestemmingen, partners en verhoudingen, exitscenario, toegevoegde waarde in het project. Een "nieuw-voor-oud principe" is een aankoopbesluit.

Vind werkzaamheden of projecten