Projecten
Aug 1, 2023

Een Nieuw Leven voor Historie: Transformatie van het Warenhuys

Datum: 5 september 2023

Welkom bij Suijkerbuijk Vastgoed Consultancy B.V., waarwe verhalen delen over opmerkelijke vastgoedtransformaties die de historischebetekenis van gebouwen behouden en moderne innovatie integreren. In dit berichtnemen we u mee naar een buitengewone transformatie van het voormaligeV&D-warenhuis, waar leegstaande bovenverdiepingen zijn veranderd in socialewoningappartementen, terwijl de unieke gevel de aandacht blijft trekken.

Een Nieuw Hoofdstuk in een Oude Context

Gebouwen vertellen verhalen van het verleden, en hetvoormalige V&D-warenhuis was geen uitzondering. Het behoud van dehistorische context en architectonische elementen was een cruciaal aspect vandeze transformatie. De leegstaande bovenverdiepingen werden omgevormd tot 30sociale woningappartementen, terwijl de begane grond al verhuurd was aandiverse winkels.

Een Vernieuwde Entree naar Verleden en Toekomst

De entree van de sociale woningappartementen werdstrategisch aan de achterzijde geplaatst, waardoor de gevel aan de voorkantnieuw leven werd ingeblazen. Hierdoor ontstond een dynamische doorstroming inde werfstraat en kreeg het geheel een eigentijdse uitstraling die respect toontvoor de geschiedenis.

Een Unieke Gevel voor een Uniek Verhaal

De gevel aan het Waagplein is een meesterwerk op zich. Doordeze gevel minimaal 0,5 tot 4 meter vooruit te bouwen en een opbouw te creërendie lijkt op verschillende historische panden, wordt een visuele illusiegecreëerd die de kijker terugvoert naar een andere tijd. Het unieke metselwerkmet veel staand werk is een eerbetoon aan vakmanschap.

Een Erfgoed van Innovatie

De transformatie van het voormalige V&D-warenhuis isniet alleen een behoud van erfgoed, maar ook een bewijs van innovatie. Hetgebouw is omgevormd tot een levendige woonomgeving die harmonieert met hetverleden en de toekomst verenigt.

Een Visie Realiseren

Bij Suijkerbuijk Vastgoed Consultancy B.V. streven weernaar visies werkelijkheid te maken. Deze transformatie is een bewijs van onzetoewijding aan het behoud van erfgoed en het creëren van leefomgevingen dieverhalen vertellen.

Wilt u meer weten over ons werk in vastgoedtransformatiesen historische herontwikkelingen? Neem gerust contact met ons op.