Planontwikkeling

Structuurontwerp

Vrijblijvend advies

Structuurontwerp

Bij Su-VC gaan we verder dan alleen het opstellen van het Ontwikkelingsconcept. We gaan dieper in op de haalbaarheid van het project door een grondige toetsing van verschillende aspecten. Het resultaat is een doordacht en solide Structuurontwerp dat de basis vormt voor een investeringsvoorstel.

Onze Aanpak
Het Structuurontwerp wordt ontwikkeld op basis van het eerder opgestelde Ontwikkelingsconcept, waarbij we ons richten op fysieke, planologische en fiscaal juridische haalbaarheidsaspecten. We nemen verschillende stappen om tot een goed onderbouwd ontwerp te komen:

Vooroverleg met de overheid: Dit overleg is van cruciaal belang om inzicht te krijgen in de historie van de locatie, te verwachten grondkosten, benodigde vergunningen en het sluiten van een intentie-overeenkomst.
Startnotitie voor bestaand vastgoed: Hiermee maken we duidelijk waar de prioriteiten liggen voor het beheer van het vastgoed in het licht van eventuele herontwikkeling. Het helpt bij het bepalen van onderhoud en MJOP, evenals bij het verhuurproces.
Planpresentatie: We presenteren het commerciële plan aan direct belanghebbenden om eventuele bezwaren te identificeren en in kaart te brengen.
Knelpuntenanalyse: We bepalen oplossingsrichtingen en identificeren knelpunten met betrekking tot sloop/fasering en andere eigendommen. Dit leidt tot een voorkeursvariant met onderliggende motivatie.
Programma van Eisen (P.V.E.): We stellen het PvE op basis van vijf producten, waaronder projectkarakteristieken, functies met m2 en netto/bruto-verhoudingen, kwaliteitsdoelstellingen per functie en bestemming, tijdsgebonden commerciële uitgangspunten en beheer- en onderhoudsinformatie.
Fiscale en juridische haalbaarheidstoets: We onderzoeken de efficiëntie, voordeligheid en wettelijke aspecten van de gekozen oplossingen.
Schetsplan: Hierin verwerken we commerciële marktrapporten, ontwikkelingsconcepten, het PvE en het vooroverleg met de overheid. Het schetsplan is vaak een stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen, aangevuld met Artist Impressions en bevat de aantallen functies.
KBA Elementenraming: We voorzien de opbrengsten van een update en onderbouwen deze met intentie-verklaringen en/of deskundigenrapporten, in combinatie met een denkrichting voor fiscale en juridische oplossingen.


Een Compleet Investeringsvoorstel
Het resultaat van deze stappen is een uitgebreid Structuurontwerp, dat we verwoorden in een investeringsvoorstel voor een Go/No-Go beslissing. Dit omvat een KBA, commercieel plan, schetsplan en intentie-overeenkomsten met belangrijke partijen zoals de overheid, cruciale gebruikers en eigenaren.

Het Structuurontwerp vormt de solide basis voor verdere ontwikkelingsstappen en geeft u de nodige inzichten om weloverwogen beslissingen te nemen.
Bij Su-VC zetten we ons in voor het leveren van professionele en gedetailleerde ontwerpvoorstellen, die uw vastgoedproject naar nieuwe hoogten tillen. Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe wij u kunnen ondersteunen bij uw (her)ontwikkelingsuitdagingen.