Planontwikkeling

Ontwikkelingsplan DO

Vrijblijvend advies

Ontwikkelingsplan DO

Ontwikkelingsplan (DO): Kritische Contractering en Uitvoeringsvoorbereiding

In de DO-fase van het ontwikkelingsproces wordt er, indien er in de ontwerpfase van het Voorlopig Ontwerp (VO) niet gekozen is voor een contractvorm op basis van UAV-GC 2005, op korte termijn besloten over de partner in het bouw-ontwikkelingsproces en de bijbehorende contractvorm.De DO-fase wordt gekenmerkt door een kritische benadering van het voorliggende planconcept, waarbij de focus ligt op de zorgvuldige vastlegging en contractering van de uitgangspunten die in de voorgaande fases zijn verzameld.

Belangrijke stappen in de DO-fase:Keuze Partner en Contractvorm:
In deze fase is het van cruciaal belang om de juiste partner voor het bouw-ontwikkelingsproces te kiezen. Het gaat hierbij om een weloverwogen beslissing die gebaseerd is op onder andere expertise, betrouwbaarheid en ervaring. Daarnaast wordt de contractvorm vastgesteld die de basis vormt voor de verdere uitvoering.Uitwerking Specificaties: De in de voorgaande fases verzamelde uitgangspunten en specificaties worden verder uitgewerkt en geconcretiseerd in de vorm van gedetailleerde specificaties en technische eisen. Deze worden vastgelegd in het ontwikkelingsplan.

Contractering en Samenwerking: Het ontwikkelingsplan dient als leidraad voor de contractering van alle betrokken partijen, waaronder aannemers, leveranciers en eventuele andere partners. Een heldere samenwerkingsovereenkomst zorgt voor een stevige basis voor het verdere verloop van het project.

Risicobeheersing: In deze fase wordt er speciale aandacht besteed aan risicobeheersing. Potentiële risico's worden geïdentificeerd en geanalyseerd, en er worden passende maatregelen genomen om deze risico's te minimaliseren.

Uitvoeringsvoorbereiding: Het ontwikkelingsplan voorziet in een gedegen uitvoeringsvoorbereiding, waarbij alle benodigde documenten en vergunningen worden aangevraagd en gereedgemaakt. Dit zorgt voor een gestroomlijnde start van de uitvoeringsfase.

Onze Expertise in de DO-faseBij Su-VC beschikken we over een ervaren team van professionals met ruime ervaring in het begeleiden van ontwikkelingsprojecten in de DO-fase. Wij begrijpen het belang van een gedegen contractering en uitvoeringsvoorbereiding voor een succesvol project. Onze expertise stelt ons in staat om u te ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes en het opstellen van een solide ontwikkelingsplan.

Wij gaan graag met u in gesprek om te bespreken hoe wij u kunnen helpen in de DO-fase van uw project. Neem contact met ons op en laat ons uw ambitieuze visie realiseren door middel van kritische contractering en zorgvuldige uitvoeringsvoorbereiding.