Planontwikkeling

Uitvoering

Vrijblijvend advies

Uitvoering fase

Exploitatie: Naar Succesvolle Oplevering en Optimaal Beheer
Voordat de daadwerkelijke exploitatie van start kan gaan, worden de werkzaamheden in de uitvoeringsfase zorgvuldig afgerond. In deze cruciale fase vervullen verschillende verantwoordelijke partijen specifieke taken om een succesvolle oplevering te waarborgen.

Taken van Uitvoeringsverantwoordelijken
De architect stelt revisietekeningen op om een nauwkeurig overzicht te geven van alle uitgevoerde werkzaamheden en wijzigingen die zijn doorgevoerd tijdens de uitvoering.De bouwkundig hoofdaannemer zorgt ervoor dat alle werkzaamheden voltooid en opgeleverd zijn. Hierbij worden essentiële documenten zoals de financiële eindafrekening, revisiebescheiden, garantieverklaringen, certificeringen, onderhoudscontracten, V&G-plan (Veiligheid & Gezondheid) en kwaliteitsplan nauwkeurig opgesteld en overhandigd.In geval van verdeeld eigendom wordt de Vereniging van Eigenaren actief opgericht om het gezamenlijk beheer van de eigendommen te waarborgen.

Facturering en Nacalculatie
Met de werkzaamheden voltooid en alle benodigde documenten en overeenkomsten op hun plaats, kunnen de gebruikers van het vastgoed gefactureerd worden voor het gebruik ervan. Deze fase markeert het begin van de exploitatieperiode waarin het vastgoed zijn beoogde functie zal vervullen.Na afloop van het herontwikkelingsproces worden nacalculaties opgesteld, waarin alle kosten en opbrengsten zorgvuldig geëvalueerd worden. Deze nacalculaties vormen een belangrijk referentiepunt om het totale herontwikkelingsproces te beoordelen en te vergelijken met de initiële directiebegroting.

Naar een Succesvolle Exploitatie met Su-VC
Bij Su-VC zijn we erop gericht om uw vastgoedproject naar een succesvolle oplevering te brengen en een optimale exploitatieperiode te waarborgen. Onze uitgebreide expertise en toewijding aan kwaliteit stellen ons in staat om nauw samen te werken met alle betrokken partijen om het project tot een succesvol einde te brengen.

We staan klaar om u te ondersteunen bij de afronding van het herontwikkelingsproces en het vlotte begin van de exploitatiefase. U kunt vertrouwen op onze professionele aanpak en betrokkenheid om uw visie te realiseren en uw vastgoed tot bloei te laten komen in de exploitatieperiode.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken en te ontdekken hoe Su-VC uw partner kan zijn in het bereiken van een duurzame en succesvolle exploitatie van uw vastgoed.