Bouwmanagement

Vastgoed Cyclus

Download ons schema

Vastgoed Cyclus

Binnen de vastgoedcyclus zijn er drie hoofdbelangen te herkennen, te weten: maatschappelijk belang (corporatie dient dit belang daar zijn ze immers toe opgericht), financieel belang (moet nu eenmaal in deze tijd zelfstandig kunnen functioneren) en het vastgoed zelf (dat heb je nu eenmaal, maar is ondersteunend aan de 2 andere belangen).Het vastgoed wordt 50 jaar geëxploiteerd (termijn volgens w..w.) en aan de einde van deze cyclus wordt besloten of het vastgoed nog past binnen de maatschappelijke- en financiële-contouren. Passen deze beide dan wordt er doorgeëxploiteerd, zoniet dan kan men het verkopen/afstoten of past men het vastgoed zodanig aan dat het voldoet in de vorm van sloop/nieuwbouw of transformatie/renovatie.