Onderzoeksplicht energiebesparing vanaf 2023

October 31, 2023

Onderzoeksplicht Energiebesparing 2023: Wat Betekent Dit Voor Uw Bedrijf?

Vanaf 2023 is er een belangrijke ontwikkeling in Nederland op het gebied van energiebesparing die van invloed kan zijn op bedrijven met aanzienlijke energiebehoeften. Deze ontwikkeling staat bekend als de "onderzoeksplicht energiebesparing," en deze verplichting is verbonden aan de energiebesparingsplicht zoals vastgelegd in het Besluit activiteiten leefomgeving. Het doel van deze maatregel is om bedrijven aan te moedigen om bewuster om te gaan met hun energieverbruik en om bij te dragen aan een meer duurzame toekomst.

Wie Is Onderworpen aan de Onderzoeksplicht Energiebesparing?

De onderzoeksplicht geldt specifiek voor locaties met een aanzienlijk jaarlijks energiegebruik. Bedrijven en instellingen die jaarlijks 10 miljoen KWh elektriciteit verbruiken of 170.000 m3 aardgas (of het equivalent daarvan) dienen aandacht te besteden aan deze verplichting. Het doel is om deze energie-intensieve bedrijven aan te moedigen om potentiële energiebesparingsmaatregelen te onderzoeken en te implementeren.

Wat Houdt de Onderzoeksplicht In?

De onderzoeksplicht energiebesparing houdt in dat de betreffende locaties verplicht zijn om periodiek te onderzoeken welke maatregelen zij kunnen nemen om hun energieverbruik te verminderen. Dit onderzoek moet gericht zijn op het identificeren van mogelijkheden voor energiebesparing en efficiëntieverbeteringen binnen de bedrijfsvoering. Het uiteindelijke doel is om duurzamer te opereren en de ecologische voetafdruk te verkleinen.

Waarom Is de Onderzoeksplicht Belangrijk?

De onderzoeksplicht energiebesparing is van cruciaal belang om de doelstellingen van duurzaamheid en energie-efficiëntie in Nederland te bevorderen. Door bedrijven met een hoog energieverbruik te verplichten om actief naar energiebesparingsmogelijkheden te zoeken, draagt dit bij aan een vermindering van de totale energieconsumptie en de uitstoot van broeikasgassen. Het leidt tot een schonere leefomgeving en helpt om de klimaatverandering te bestrijden.

Hoe Kan Suijkerbuijk Vastgoed Consultancy B.V. U Helpen?

Bij Suijkerbuijk Vastgoed Consultancy B.V. begrijpen we dat het voldoen aan de onderzoeksplicht energiebesparing een uitdaging kan zijn, vooral voor bedrijven met complexe operationele processen. Ons team van experts staat klaar om u te helpen bij het uitvoeren van deze verplichte onderzoeken en het identificeren van praktische en kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat uw bedrijf niet alleen voldoet aan de regelgeving, maar ook bijdraagt aan een duurzamere toekomst.

Neem contact met ons op en ontdek hoe Suijkerbuijk Vastgoed Consultancy B.V. u kan helpen bij het voldoen aan de onderzoeksplicht energiebesparing en het realiseren van uw duurzaamheidsdoelstellingen. Samen kunnen we een positieve impact hebben op uw bedrijf en het milieu.