Energie-investeringsaftrek (EIA) voor Ondernemers

October 31, 2023

Energie-efficiëntie is tegenwoordig meer dan een buzzword; het is een cruciaal onderdeel geworden van bedrijfsvoering in een wereld die steeds bewuster wordt van duurzaamheid en het belang van energiebesparing. Gelukkig zijn er in Nederland stimulerende regelingen die bedrijven aanmoedigen om te investeren in groene initiatieven, waarvan de Energie-investeringsaftrek (EIA) er een van is.

Wat is de EIA?

De EIA is een Nederlandse subsidieregeling die ondernemers in staat stelt om te profiteren van belastingvoordelen wanneer ze investeren in energiezuinige technologieën en processen. Het mooie van de EIA is dat het niet alleen gunstig is voor het milieu, maar ook voor uw financiën. Ondernemers kunnen gemiddeld 11% voordeel behalen op hun investeringen. Bovendien kunnen ze profiteren van de gebruikelijke afschrijving voor hun investeringen en een lagere energierekening. Voor het jaar 2023 is er maar liefst €249 miljoen beschikbaar gesteld voor deze regeling.

Voor Wie is de EIA?

De EIA is beschikbaar voor alle ondernemers die onder de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting vallen. Het omvat niet alleen commerciële bedrijven, maar ook overheidsorganisaties, stichtingen en verenigingen, op voorwaarde dat ze vennootschapsbelasting betalen. Het is echter belangrijk om te vermelden dat de EIA niet van toepassing is op particulieren.

Voldoen aan Voorwaarden en de Energielijst

Een van de belangrijkste voorwaarden voor het gebruik van de EIA is dat uw investering moet voldoen aan de omschrijvingen op de Energielijst. De Energielijst bevat codes die de verschillende energiezuinige technologieën en processen beschrijven die in aanmerking komen voor de EIA.

Het is essentieel om te controleren of uw investering op de Energielijst 2023 staat, aangezien alleen investeringen die aan deze lijst voldoen in aanmerking komen voor de regeling. U kunt snel controleren of uw investering voldoet met behulp van de online zoektool op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze zoektool stelt u in staat om te filteren op branche, milieudoelen, technologie, bedrijfsmiddel, code of andere trefwoorden.

Branche- en Themamogelijkheden

De EIA biedt mogelijkheden voor ondernemers in diverse sectoren, waaronder de bouw, glastuinbouw, veehouderij en industrie. Om in aanmerking te komen voor de EIA, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U meldt de investering op tijd, meestal binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting.
 • U bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of een van de BES-eilanden.
 • U valt onder de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • Uw investering staat op de Energielijst en voldoet aan de eisen ervan.
 • Het meldingsbedrag voor aangegane verplichtingen en gemaakte voortbrengingskosten samen is minimaal €2.500 per melding.
 • Het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per bedrijf is maximaal €136 miljoen.
 • Indien nodig levert u bewijs van de vereiste vergunningen en certificaten.
 • Het bedrijfsmiddel mag niet eerder zijn gebruikt.
Kosten die In Aanmerking Komen

Voor de EIA komen de volgende kosten van energie-investeringen in aanmerking:

 • Aanschafkosten: aankoopsom van bedrijfsmiddelen op de Energielijst.
 • Kosten voor voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn voor deze bedrijfsmiddelen en alleen hiervoor worden gebruikt, zoals leidingen, appendages en meet- en regelapparatuur.
 • Kosten die u betaalt aan derden om het bedrijfsmiddel bedrijfsklaar te maken, zoals montagekosten.
 • Omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u de omzetbelasting niet kunt verrekenen.
Kosten die Niet in Aanmerking Komen

Daarentegen komen de volgende kosten niet in aanmerking voor de EIA:

 • Kosten voor bedrijfsmiddelen die eerder zijn gebruikt.
 • Kosten voor grond, woningen, personenauto's en vaartuigen met andere bestemmingen dan beroepsvervoer.
 • Onderhoudskosten.
Hoe en Wanneer Melden?

Het is belangrijk om de investering op tijd te melden, meestal binnen 3 maanden nadat u de investeringsverplichting bent aangegaan. Dit moment is het moment waarop u een opdracht heeft gegeven of een bestelling heeft geplaatst.

Hoe SU-VC U Kan Helpen als Vastgoedpartner met Uw EIA-investering

Aan het einde van dit informatieve blogbericht willen we graag benadrukken dat SU-VC als vastgoedpartner klaar staat om u te ondersteunen bij het realiseren van uw investeringen die in aanmerking komen voor de EIA. Als u op zoek bent naar deskundig advies, begeleiding bij het vinden van geschikte energiezuinige technologieën en het voldoen aan de EIA-vereisten, zijn wij uw betrouwbare partner. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe we samen uw duurzame doelen kunnen verwezenlijken.

Investeer in uw toekomst, investeer in duurzaamheid en profiteer van de EIA met SU-VC!